Tietosuojaseloste
Kiinteistönvälitys Nina Julkunen Lkv Oy on suomalainen yritys, joka harjoittaa kiinteistönvälitystoimintaa sekä kiinteistönvälitysliiketoimintaa, asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen ostoa ja myyntiä, korjausta ja vuokrausta sekä arvopapereiden ostoa ja myyntiä.

Tietosuojaseloste sisältää henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot. Tarjotaksemme parhaimman mahdollisimman asiakaskokemuksen asiakkaillemme, ainoastaan tarpeellinen ja välttämätön data kerätään, käsitellään ja säilötään.

Tietosuojaselostetta päivitetään ajoittain, viimeisin päivitysajankohta löytyy selosteen yläosasta.


1. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Kiinteistönvälitys Nina Julkunen Lkv Oy

Y-tunnus 3195685-7

Kiinteistönvälitys Nina Julkunen Lkv Oy
Toivolantie 36, 01120 Västerskog


email: nina@ninajulkunen.fi
puhelin: +358 40 7240222

Mikäli sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai pyyntöjä, pyydämme sinua olemaan yhteydessä meihin sähköpostitse nina@ninajulkunen.fi.


2. Tietojen kerääminen ja käyttö

Keräämme asiakkailtamme erilaisia henkilötietoja. Rekisterissä viittaamamme käyttäjiin "Asiakas", mikäli henkilöltä on kerätty henkilötietoja, joista käyttäjän voi tunnistaa. Kiinteistönvälitys Nina Julkunen Lkv Oy:seen viittaamme rekisterissä myös "Yritys".

Mitä henkilökohtaisia tietoja Kiinteistönvälitys Nina Julkunen Lkv Oy saattaa kerätä, ja kuinka niitä käsitellään?

Asiakkailta keräämme seuraavat henkilötiedot:
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Lisäksi Yritys saattaa kerätä seuraavia tietoja:
 • Osoite
 • Asiakassuhteen alkamisajankohta
 • Suoramarkkinointilupa
 • Yhteydenpitoon liittyvät luvat

Mikäli otat yhteyttä Yritykseen sähköpostitse, puhelimitse, tai minkä tahansa hallinnoimamme palvelun kautta, saatamme kerätä seuraavia tietoja:
 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • IP-osoite
 • Viestintä sinun ja Yrityksen välillä

Lisäksi keräämme kaikilta verkkosivustomme kävijöiltä:
 • IP-osoite
 • Käyttöjärjestelmä ja laite
 • Muut mahdolliset analytiikkatiedot
Tekniset tiedot voidaan yhdistää IP-osoitteeseesi, jolloin tietoa pidetään henkilötietona.

Kuinka henkilötietojasi käsitellään ja mikä on niiden käyttötarkoitus?

Henkilötietojasi käytetään Yrityksen liiketoiminnan harjoittamiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen ja kehittämiseen, sekä suoramarkkinointiin. Yritys käsittelee henkilötietoja asiakassuhteeseen perustuvien velvoitteiden toteuttamiseksi ainoastaan suostumuksellasi. Tällöin henkilötietoja käytetään markkinoinnin kohdentamisessa, verkkosivujen liikenteen analysoinnin apuna, sekä asiakassuhteen ylläpitoon.

Yritys käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia palveluita pystyäksemme tarjoamaan parhaimman mahdollisen kokemuksen asiakkaillemme. Käyttämämme kolmannet osapuolet saattavat kerätä ja siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, joten olemme alle lisänneet käyttämiemme kolmansien osapuolien lisäksi myös osapuolien tietosuojaselosteet.1. Tilda

2. Google Drive

3. YouTube

4. Facebook

5. Instagram

6. LinkedIn

7. Kirjanpitäjä3. Tietojen säilyttäminen

Yritys ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja yrityksen ulkopuolelle. Jotta voisimme tavoittaa asiakkaamme parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme käyttää kolmannen osapuolen tekemää mainontaa, jolloin Yritys voi jakaa kolmannelle osapuolelle asiakkaiden tietoja (nimi, sähköpostiosoite). Markkinoinnin tekevä yritys on tällöin palveluntarjoaja, ja henkilötietojen käsittelystä on sovittu palveluntarjoajan kanssa.

Yritys ei siirrä asiakkaan henkilötietoja Yrityksen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa, tai ellei tietojen siirto perustu lakiin.


4. Tietojen poistaminen

Yritys säilyttää asiakkaiden henkilötietoja viiden vuoden ajan viimeisimmästä kontaktista asiakkaaseen. Asiakas voi halutessaan vaatia Yritystä poistamaan henkilötiedot. Reklamaatioihin liittyviä henkilötietoja säilytämme niin kauan kuin se on tarpeellista täyttääksemme kirjanpitovelvoitteet ja mahdollisten oikeudellisten vaateiden puolustamiseksi. Verkkosivujen analyyttista dataa säilötään viiden vuoden ajan.

Mikäli asiakas haluaa Yrityksen poistavan henkilötietonsa, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä Yritykseen (nina@ninajulkunen.fi). Yritys säilyttää henkilötietoja poisto pyynnöstä huolimatta ainoastaan, jos tietojen säilyttämiseen on olemassa perusteltu syy. Tällainen syy on esimerkiksi lakisääteinen velvoite, ja tässä tapauksessa Yritys ilmoittaa asiasta aina Asiakkaalle.


5. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään ja mihin tietoja käytetään. Asiakas voi vaatia myös selvityksen miksi tietoja kerätään, kuinka kauan tietoja säilytetään ja kenelle tietoja luovutetaan tai aiotaan luovuttaa.

Mikäli asiakas huomaa tiedoissaan virheen, on hänellä oikeus pyytää tietojen korjausta ottamalla yhteyttä Yritykseen (nina@ninajulkunen.fi).

Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi ja rajoittaa henkilötietojen käyttöä markkinoinnissa. Lisäksi Asiakkaalla on henkilökohtaisissa erikoistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Mikäli Asiakas kokee Yrityksen tietosuojan riittämättömäksi tai yhteensopimattomaksi tietosuojalainsäädännön kanssa, Asiakas on oikeutettu tekemään valituksen.


6. Henkilötietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Asiakas voi pyytää henkilötietojensa siirtämistä toiselle organisaatiolle. Yritys luovuttaa tällöin Asiakkaan henkilötiedot sähköisessä muodossa suoraan Asiakkaalle. Henkilötietojen siirtämisessä pyydämme Asiakasta olemaan yhteydessä Kiinteistönvälitys Nina Julkunen Lkv Oy:seen sähköpostitse (Kohta 1, Yhteystiedot).


7. Evästeet

Sivusto käyttää evästeitä pitääkseen kirjaa sivuston kävijöiden toiminnasta ja käyntikerroista sivustolla. Evästeet, "cookiet", ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivuston serveri lähettää laitteeseesi. Ainoastaan sivuston serveri pystyy lukemaan evästeitä.

Evästeet auttavat sivustoa ymmärtämään kävijöiden toimintaa sivustolla, ja evästeiden keräämää tietoa käytetään ainoastaan sivuston asiakaskokemuksen kehittämiseen. Evästeet eivät kerää henkilötietoja, ja niiden käytön voit estää selaimesi asetuksista. Huomaa, että sivuston käytettävyys saattaa kärsiä, mikäli evästeiden käyttö estetään.Tietosuojaseloste
Kiinteistönvälitys Nina Julkunen Lkv Oy on suomalainen yritys, joka harjoittaa kiinteistönvälitystoimintaa sekä kiinteistönvälitysliiketoimintaa, asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen ostoa ja myyntiä, korjausta ja vuokrausta sekä arvopapereiden ostoa ja myyntiä.

Tietosuojaseloste sisältää henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot. Tarjotaksemme parhaimman mahdollisimman asiakaskokemuksen asiakkaillemme, ainoastaan tarpeellinen ja välttämätön data kerätään, käsitellään ja säilötään.

Tietosuojaselostetta päivitetään ajoittain, viimeisin päivitysajankohta löytyy selosteen yläosasta.


1. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Kiinteistönvälitys Nina Julkunen Lkv Oy

Y-tunnus 3195685-7

Kiinteistönvälitys Nina Julkunen Lkv Oy
Toivolantie 36, 01120 Västerskog


email: nina@ninajulkunen.fi
puhelin: +358 40 7240222

Mikäli sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai pyyntöjä, pyydämme sinua olemaan yhteydessä meihin sähköpostitse nina@ninajulkunen.fi.


2. Tietojen kerääminen ja käyttö

Keräämme asiakkailtamme erilaisia henkilötietoja. Rekisterissä viittaamamme käyttäjiin "Asiakas", mikäli henkilöltä on kerätty henkilötietoja, joista käyttäjän voi tunnistaa. Kiinteistönvälitys Nina Julkunen Lkv Oy:seen viittaamme rekisterissä myös "Yritys".

Mitä henkilökohtaisia tietoja Kiinteistönvälitys Nina Julkunen Lkv Oy saattaa kerätä, ja kuinka niitä käsitellään?

Asiakkailta keräämme seuraavat henkilötiedot:
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Lisäksi Yritys saattaa kerätä seuraavia tietoja:
 • Osoite
 • Asiakassuhteen alkamisajankohta
 • Suoramarkkinointilupa
 • Yhteydenpitoon liittyvät luvat

Mikäli otat yhteyttä Yritykseen sähköpostitse, puhelimitse, tai minkä tahansa hallinnoimamme palvelun kautta, saatamme kerätä seuraavia tietoja:
 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • IP-osoite
 • Viestintä sinun ja Yrityksen välillä

Lisäksi keräämme kaikilta verkkosivustomme kävijöiltä:
 • IP-osoite
 • Käyttöjärjestelmä ja laite
 • Muut mahdolliset analytiikkatiedot
Tekniset tiedot voidaan yhdistää IP-osoitteeseesi, jolloin tietoa pidetään henkilötietona.

Kuinka henkilötietojasi käsitellään ja mikä on niiden käyttötarkoitus?

Henkilötietojasi käytetään Yrityksen liiketoiminnan harjoittamiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen ja kehittämiseen, sekä suoramarkkinointiin. Yritys käsittelee henkilötietoja asiakassuhteeseen perustuvien velvoitteiden toteuttamiseksi ainoastaan suostumuksellasi. Tällöin henkilötietoja käytetään markkinoinnin kohdentamisessa, verkkosivujen liikenteen analysoinnin apuna, sekä asiakassuhteen ylläpitoon.

Yritys käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia palveluita pystyäksemme tarjoamaan parhaimman mahdollisen kokemuksen asiakkaillemme. Käyttämämme kolmannet osapuolet saattavat kerätä ja siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, joten olemme alle lisänneet käyttämiemme kolmansien osapuolien lisäksi myös osapuolien tietosuojaselosteet.1. Tilda

2. Google Drive

3. YouTube

4. Facebook

5. Instagram

6. LinkedIn

7. Kirjanpitäjä3. Tietojen säilyttäminen

Yritys ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja yrityksen ulkopuolelle. Jotta voisimme tavoittaa asiakkaamme parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme käyttää kolmannen osapuolen tekemää mainontaa, jolloin Yritys voi jakaa kolmannelle osapuolelle asiakkaiden tietoja (nimi, sähköpostiosoite). Markkinoinnin tekevä yritys on tällöin palveluntarjoaja, ja henkilötietojen käsittelystä on sovittu palveluntarjoajan kanssa.

Yritys ei siirrä asiakkaan henkilötietoja Yrityksen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa, tai ellei tietojen siirto perustu lakiin.


4. Tietojen poistaminen

Yritys säilyttää asiakkaiden henkilötietoja viiden vuoden ajan viimeisimmästä kontaktista asiakkaaseen. Asiakas voi halutessaan vaatia Yritystä poistamaan henkilötiedot. Reklamaatioihin liittyviä henkilötietoja säilytämme niin kauan kuin se on tarpeellista täyttääksemme kirjanpitovelvoitteet ja mahdollisten oikeudellisten vaateiden puolustamiseksi. Verkkosivujen analyyttista dataa säilötään viiden vuoden ajan.

Mikäli asiakas haluaa Yrityksen poistavan henkilötietonsa, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä Yritykseen (nina@ninajulkunen.fi). Yritys säilyttää henkilötietoja poisto pyynnöstä huolimatta ainoastaan, jos tietojen säilyttämiseen on olemassa perusteltu syy. Tällainen syy on esimerkiksi lakisääteinen velvoite, ja tässä tapauksessa Yritys ilmoittaa asiasta aina Asiakkaalle.


5. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään ja mihin tietoja käytetään. Asiakas voi vaatia myös selvityksen miksi tietoja kerätään, kuinka kauan tietoja säilytetään ja kenelle tietoja luovutetaan tai aiotaan luovuttaa.

Mikäli asiakas huomaa tiedoissaan virheen, on hänellä oikeus pyytää tietojen korjausta ottamalla yhteyttä Yritykseen (nina@ninajulkunen.fi).

Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi ja rajoittaa henkilötietojen käyttöä markkinoinnissa. Lisäksi Asiakkaalla on henkilökohtaisissa erikoistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Mikäli Asiakas kokee Yrityksen tietosuojan riittämättömäksi tai yhteensopimattomaksi tietosuojalainsäädännön kanssa, Asiakas on oikeutettu tekemään valituksen.


6. Henkilötietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Asiakas voi pyytää henkilötietojensa siirtämistä toiselle organisaatiolle. Yritys luovuttaa tällöin Asiakkaan henkilötiedot sähköisessä muodossa suoraan Asiakkaalle. Henkilötietojen siirtämisessä pyydämme Asiakasta olemaan yhteydessä Kiinteistönvälitys Nina Julkunen Lkv Oy:seen sähköpostitse (Kohta 1, Yhteystiedot).


7. Evästeet

Sivusto käyttää evästeitä pitääkseen kirjaa sivuston kävijöiden toiminnasta ja käyntikerroista sivustolla. Evästeet, "cookiet", ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivuston serveri lähettää laitteeseesi. Ainoastaan sivuston serveri pystyy lukemaan evästeitä.

Evästeet auttavat sivustoa ymmärtämään kävijöiden toimintaa sivustolla, ja evästeiden keräämää tietoa käytetään ainoastaan sivuston asiakaskokemuksen kehittämiseen. Evästeet eivät kerää henkilötietoja, ja niiden käytön voit estää selaimesi asetuksista. Huomaa, että sivuston käytettävyys saattaa kärsiä, mikäli evästeiden käyttö estetään.